Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 1ம் திருவிழா 28/06/2014


Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
கொடியேற்றம் திரு.ப.செல்வநாயகம் குடும்பம் மலேசியா
  மே/பா திருமதி.ரதிதேவி சோதிலிங்கம மூளாய்
  கௌரீசன் உ.வடக்கு